speil

Tilbake i førsteklasse på videregående skrev jeg dette diktet som en norsk oppgave. Jeg skrev det på en PC, men som følge av at en harddisk døde trodde jeg det var borte. Etter at foreldrene mine nå ryddet i kjelleren fant de igjen en bunke med mine papirer fra VGS. Jeg gikk igjennom papirene og fant igjen dette diktet. Jeg »