speil

Tilbake i førsteklasse på videregående skrev jeg dette diktet som en norsk oppgave. Jeg skrev det på en PC, men som følge av at en harddisk døde trodde jeg det var borte. Etter at foreldrene mine nå ryddet i kjelleren fant de igjen en bunke med mine papirer fra VGS. Jeg gikk igjennom papirene og fant igjen dette diktet. Jeg var godt fornøyd med det da og jeg er fortsatt fornøyd med det nå.

speil

tenk så trist å være speil
ikke ha eget utseende
kan se ut som alt
tenk så trist å være speil

tenk så fint å være speil
ikke ha eget utseende
kan se ut som alt
tenk så fint å være speil

tenk så kjedelig å være speil
ikke ha eget utseende
kan se ut som alt
tenk så kjedelig å være speil

tenk så morsomt å være speil
ikke ha eget utseende
kan se ut som alt
tenk så morsomt å være speil